top of page
Image de Nick Fewings

سلامت رابطه خود را بسنجید!

emojis.png

لذت ببرید. زمانی رابطه شما سالم است که شریک زندگی شما...

 • به تصمیمات و خواسته ها و سلیقه های شما احترام بگذارد

 • دوستان و خانواده شما را قبول داشته باشد

 • به شما اعتماد داشته باشد

 • از احساس رضایت شما خوشحال باشد

 • توافق شما را برای کاری که با هم انجام می دهید تضمین کند

شما به یکدیگر احترام می گذارید حتی اگر در یک مورد توافق ندارید و جر و بحث می کنید این موجب ترس شما نمی شو.

emojis2.png

هوشیار باشید شما می توانید بگویید بس کن . خشونت وجود دارد وقتی که شریک زندگی...

 • روزهایی که عصبانی است شما را نادیده می گیرد

 • شما را در فشار قرار میدهد یا باج گیری می کند ا گر شما چیزی که او می خواهد را انجام ندهید

 • نظرات و ایده های شما را مسخره می کند

 • در ملاعام شما را مسخره وتحقیر می کند

 • مدام حسادت می کند و احساس مالکیت نسبت به شما دارد

 • به شما دروغ می گوید و شما را بازی می دهد

 • از مدل لباس و نحوه آرایش و بیرون رفتن شما ایراد می گیرد

 • تلفن و ایمیل و نامه های شما را کنترل می کند

 • اصرار دارد که برای او عکسهای صمیمی بفرستید

 • شما را از خانواده و دوستانتون جدا می کند و اجازه رفت و آمد با آنها را به شما نمیدهد

این اتفاقات نرمال نیست. این تقصیر شما نیست و شما الزامی ندارید که این وضعیت را تحمل کنید.

emojis3.png

از خود محافظت کنید و درخواست کمک کنید. شما در خطر هستید وقتی که شریک زندگی شما...

 • وقتی او را سرزنش می کنید او شما را دیوانه خطاب می کند

 • وقتی مشکل وجود دارد یا چیزی بر وفق مراد ش نیست کنترل خود را از دست می دهد

 • تهدید به خودکشی و کشتن خود به خاطر شما

 • شما را مجبور به دیدن فیلم های مستهجن می نماید

 • تهدید به منتشر کردن عکس های خصوصی

 • بدون رضایت شما به قسمت های خصوصی شما دست می زند

 • شما را هل میدهد. شما را می کشد. به شما سیلی میزند و شما را مورد ضرب و جرح قرار می دهد

 • شما را مجبور میکند که با او رابطه جنسی داشته باشید

 • با یک سلاح یا بدون سلاح شما را تهدید به مرگ می کند

مراقب باشید شما بدون تردید قربانی خشونت هستید . تنها نبا شید . وضعیت می تواند تغییر کند.

bottom of page